INTEGRACIÓ

INTEGRACIÓ


El nostre objectiu és integrar l’anoditzat dins el seu flux de producció.

Col·laborem en promoure solucions que van des del disseny d’elements per a integrar la manipulació automàtica, compatibilitzant-ho amb els utillatges per a l’anoditzat fins la seva posterior entrega amb embalatges reutilitzables rentats durant el nostre procés.