Filosofia

- Satisfer als nostres clients

Les necessitats dels clients són analitzades tenint en compte tots els processos que intervenen, participant així, si és necessari, en el suport tècnic per a facilitar el desenvolupament de productes dels nostres clients amb l'objectiu d'assegurar les especificacions requerides.

- Capacitar als nostres treballadors

S'ha de garantir al personal, els mitjans necessaris per a possibilitar una gestió participativa, animant al desenvolupament de mètodes i tecnologies operatives en un entorn de millora contínua i orientat al respecte mediambiental.

- Mantenir una òptima relació amb els nostres proveïdors de productes i serveis

Mantenir una òptima relació amb els nostres proveïdors de productes i serveis, buscant que assumeixin aquests principis de qualitat en un marc de col·laboració i benefici mutu.

- Respectar el medi ambient

Es treballa en la prevenció de la contaminació en origen i la minimització de residus, procurant mantener un equilibri ecològic entre els nostres processos industrials i l'entorn natural, optimitzant l'ús d'energia i recursos naturals. Així mateix, complim tots els requisits legals establerts en la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, realitzant tots els controls i disposant de tota la documentació reglamentària. Mitjançant evaluacions periòdiques de l'estat ambiental de l'empresa mantenim i millorem el Sistema de Gestió Ambiental.