Empresa

General Galvànica Gironina és una empresa reconeguda en el sector dels components d'alumini, gràcies a la tasca constant de desenvolupament, investigació i implementació de processos realitzats durant aquests anys.

 

Història

Història

 

 

1993
General Galvànica Gironina inicia la seva activitat l’any 1993 en base al rectificat i cromat de peces de ferro, adaptant-se a la substitució del ferro per l'alumini en el sector de l'automoció. Un any més tard s’implanta la primera línia d’anoditzat dur.
2005
 L’any 2005 es posa en marxa la segona línia automàtica d’anoditzat tècnic i dur.
 2010
 L’any 2010 s’implanta un sistema robotitzat de càrrega i descàrrega de peces per alimentar les línies d’anoditzat.
 2012
Creació del projecte AUSBERG per a disseny i fabricació d'unitats productives complertes per l'anoditzat.
 2013
 Implantació coloració orgànica negre com a tractament estandar.
 2014
 Implantació nova línia AUSBERG 5 per a tractament anoditzat sector fre.
 2016
 Nova línia AUSBERG 6 per a tractaments anoditzat tècnic i dur.

 

Filosofia

Filosofia

- Satisfer als nostres clients

Les necessitats dels clients són analitzades tenint en compte tots els processos que intervenen, participant així, si és necessari, en el suport tècnic per a facilitar el desenvolupament de productes dels nostres clients amb l'objectiu d'assegurar les especificacions requerides.

- Capacitar als nostres treballadors

S'ha de garantir al personal, els mitjans necessaris per a possibilitar una gestió participativa, animant al desenvolupament de mètodes i tecnologies operatives en un entorn de millora contínua i orientat al respecte mediambiental.

- Mantenir una òptima relació amb els nostres proveïdors de productes i serveis

Mantenir una òptima relació amb els nostres proveïdors de productes i serveis, buscant que assumeixin aquests principis de qualitat en un marc de col·laboració i benefici mutu.

- Respectar el medi ambient

Es treballa en la prevenció de la contaminació en origen i la minimització de residus, procurant mantener un equilibri ecològic entre els nostres processos industrials i l'entorn natural, optimitzant l'ús d'energia i recursos naturals. Així mateix, complim tots els requisits legals establerts en la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental, realitzant tots els controls i disposant de tota la documentació reglamentària. Mitjançant evaluacions periòdiques de l'estat ambiental de l'empresa mantenim i millorem el Sistema de Gestió Ambiental.