Medis

General Galvànica Gironina  disposa dels més moderns sistemes de control per als productes tractats:

 

Laboratori d'assaigs

Medidors làser

Microdurómetro

Rugosímetre

Medidors de gruix capa

Colorímetre