POLÍTICA DE GESTIÓ

POLÍTICA DE GESTIÓ


Missió

GGG és una empresa de tractaments de superfície especialitzada en l’anoditzat d’alumini. Els nostres valors queden reflectits en la nostra FILOSOFIA D’EMPRESA:

 • Capital HumàEn un mercat en constant evolució tècnica, la formació i adaptació del nostre personal són imprescindibles.
 • InnovacióEn un procés constant de millora contínua, la base d'evolució tecnològica i de gestió, és una obligació per oferir el millor servei als nostres clients.
 • ServeiEl nostre principal objectiu satisfer als nostres clients. La col·laboració en el desenvolupament conjunt de nous processos, i l'adaptació a les seves necessitats són la base del nostre treball.

Visió

Esdevenir una empresa referent a nivell europeu en l’ anoditzat de components d’alumini en especial i en qualsevol altre tipus de tractament sobre metalls d’aliatge lleuger que puguin donar-nos un avantatge competitiu sobre la nostra competència aprofitant el nostre coneixement de implantació de processos mitjançant el nostre departament d’enginyeria.

Valors

L’empresa basa totes les seves actuacions en els següents valors que considera imprescindibles per mantenir la seva identitat:

 • Lleialtat entre el que ens comprometem i el que fem.
 • Compromís amb el client per entendre què li aporta valor i focalitzar-nos en proporcionar aquest valor en tot el que fem.
 • Compromís per proporcionar al personal de l’organització un ambient agradable i segur com a part de l’estímul que li permeti realitzar una bona execució de la seva feina.

 • Compromís amb el compliment del Pla d’igualtat i l’ètica laboral, amb la protecció del Medi Ambient i prevenció de la contaminació, així com el compliment de la legislació que ens aplica.

 • Confiança en les nostres possibilitats i coneixements.
 • Professionalitat en les nostres actuacions.
 • Perseverança en la resolució dels problemes.
 • Honestedat amb el client i amb nosaltres mateixos.
 • Responsabilitat a l’hora d’assumir les nostres obligacions.
 • Qualitat en el nostre treball i actitud com a punt de partida per assolir la millora continua dels nostres processos i del nostre nivell d’acompliment ambiental.
 • Ordre en l’execució de les nostra feina d’una manera coordinada.
 • Treball en equip basat en relacions basades en la confiança i el respecte. Això suposa el compromís d’alinear els fets amb les paraules, escoltar opinions diferents i comunicar de forma oberta i sincera.